Skörtinge herrgård

 

 

Skörtinge är en privat bostad och endast ses från väg.