Sjukvårdsrådgivning

  Om du behöver medicinska råd och sjukvårdsinformation. Sjuksköterskor ger råd och svarar på medicinska frågor och hänvisar till vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning.

Telefon 1177 - Öppet dygnet runt