Giftinformation

  Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud!

Vid brådskande fall: 112

Icke brådskande fall: 08-33 12 31

Vid inträffade förgiftningstillbud dygnet runt...