Söderköping under medeltiden

 

Söderköpings storhets tid inleddes under Blälkeboettens era

På 1200 –talet och staden var den plats där etten gärna uppehölsig.

Man kan nog med fog säga att Söderköping för något århundrade

Var Sveriges Huvudstad där viktiga möten hölls och konungar och drottningar kröntes och gifte sig. Stockholm fick inte

Sin status som huvudstad fören på 1600 –talet.

 

Men Handels staden Söderköping var troligen redan på 900 –talet av stor

Betydelse där den låg längs in i viken slätbaken .Läget för platsen

Var dock inte där som Söderköping ligger i dag efter som den

Marken ännu  på 1000 –talet låg under vatten. Men i söder om

Skönberga kyrka finns ett stort gravfält som kan vara Söderköpings

föregångare

 

Under Söderköpings  yta kryllar det av arkeologiska fynd

från alla tids åldrar. Inte bara under jord finns det medeltida fynd det finns fult utav Medeltida fynd ovan mark i Söderköpings omgivning. 800 –talet Vikingatiden präglas åckså i söderköping.

Söderköping präglas åckså utav då Sverige var en stormakt under 1500 –talet – 1700 –talet med  Slott och Herresäten som  finns runt om i Söderköping och efter Söderköpings kust.  stormakts tiden präglade Sverige ut av krig Med andra länder så som Polen Ryssland Danmark tyskland med flera Östersjön var ett innan hav till Sverige.   Under 1500 –talet hade Gustav wasa Borgar och slott   var stans i Sverige ett utav dom var Stegeborg   och åbo slott  i Finland

Den sista unionen som Sverige  var involveras i var Norge och  den upplöstes

I Hurdal i Norge  unionsuplösningen melan Sverige och Norge 1905

 

Men även under mordärnare tider präglas Söderköpings Ladskap utav

Gruv drifr i nartorp år 1817 börgademan bryta malm,  gruvan lades ner 1927 Petängsgruvan.  där bedrev man gruvdrift redan på 1400 –talet . så finns det  kvarnar, ruiner, gravfält, runstenar,och mycket mer.  mycket utav  söderköpings historia finns Att beskåda här och nu Runt om i söderköping om man vandrar den natursjöna Östgötaleden så kommer man att pasera Mycket utav söderköpings historia

 

När ni kommer till söderköping är ni välkommna att besöka dessa platser ni kan gå omkring

Och känna historiens vidslag svepa förbi som en fläkt av historia genom 1200 år. där östgötakusten är i dag har det

tagit 10000 år för kusten att flyta sig ifrån Finspång kommun och till Sant anna skärgård

 

I dag är Söderköping en modärn medeltidstad med resauranger industrier butiker

Samt  dom pitoreska inslagen av medeltida bebyggelse små gränder och kvarter inne gårdar

Kanal hamnen Götakanal

 

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län

 

Totalareal          691,24 km2

Landareal          677,92 km2

Vattenareal        13,32 km2

Invånare            14.051    20,7invånare/km2

 

Vid 1952 års kommunreform tillskapades storkommunerna Aspsveden där ingick

Gårdeby,Västrahusby,Östraryd,  och i stegeborg ingick Börrum,Mogata,Sankt Anna Skällvik

Kommunerna Drothem,Och Skönberga bildade Söderköpings stad. år 1971 tillkom Söderköpings

Kommun Då Staden lades samans med Aspsveden år 1974 färdigbildades kommunen